แม้ว่าหลังผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอก จะไม่มีอาการเจ็บปวดอักเสบ ก็ควรตรวจสุขภาพทรวงอกหลังผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอก กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทรวงอก

การตรวจทรวงอกหลังผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอก

แม้ผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอกมาจากที่อื่น ก็สามารถตรวจสุขภาพทรวงอกที่ DA ได้ DA X ตรวจสุขภาพภายในทรวงอก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทรวงอก

การตรวจทรวงอกหลังผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอก

หลังผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอก ควรตรวจสุขภาพทรวงอก

หลังผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอก ควรตรวจสุขภาพทรวงอก

หากตรวจสุขภาพทรวงอกที่ศูนย์ตรวจทั่วไปหรือแพทย์ทั่วไปอาจจะไม่สามารถวินิจฉัยอาการได้อย่างละเอียดเนื่องจากอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ไม่พร้อมหรือไม่ทันสมัยเพียงพออีกทั้งแพทย์ทั่วไปมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านทรวงอกน้อยกว่าแพทย์เฉพาะทางด้านทรวงอก
เพื่อผลการตรวจที่ถูกต้อง แม่นยำ และละเอียดยิ่งกว่าควรทำกับตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทรวงอกผ่านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่โรงพยาบาลและศูนย์ตรวจสุขภาพที่น่าเชื่อถือ

DA มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทรวงอกประจำโรงพยาบาล

ที่ DA มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทรวงอกประจำ สามารถตรวจสุขภาพทรวงอกได้ถูกต้อง แม่นยำ และละเอียดกว่าแพทย์ทั่วไป เนื่องจากมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมากกว่า

เครื่องอัลตร้าซาวด์ (ultrasounds) Full HD ของ DA DA เป็นโรงพยาลบาลที่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบครัน

เครื่องอัลตร้าซาวด์(ultrasounds) ธรรมดา

เครื่องอัลตร้าซาวด์(ultrasounds) Full HD ของ DA

เครื่องอัลตร้าซาวด์ (ultrasounds) ธรรมดาจะไม่สามารถแยกแยะก้อนภายในเต้านม (Breast Lesion) ได้อย่างละเอียด ชัดเจน เนื่องจากเห็นไม่ชัด แต่เครื่องอัลตร้าซาวด์ (ultrasounds) Full HD ของ DA สามารถแยกแยะก้อนภายในเต้านม (Breast Lesion) ได้อย่างละเอียด ชัดเจน เนื่องจากเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุด ในการตรวจสุขภาพทรวงอก

วิเคราะห์บริเวณที่อาจจะมีก้อน ภายในเต้านม(Breast Lesion)

สามารถแยกแยะได้ว่าก้อนเนื้อภายในเต้านม (Breast Lesion) ชิ้นไหนคือก้อนเนื้อดีหรือก้อนเนื้อร้าย

ตรวจก้อนภายในเต้านม (Breast Lesion)

สามารถวิเคราะห์ก้อนเต้านม (Breast Lesion)ได้ โดยวินิจฉัยผ่านการอัลตร้าซาวด์ (ultrasounds) หน้าอก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทรวงอก DA ดูแลคนไข้ที่ผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอก ตลอดการกระบวนการผ่าตัด (ก่อนและหลังผ่าตัด)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทรวงอกที่ DA สามารถทำ mammotome ที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละบุคคล โดยพิจารณาและวิเคราะห์จากลักษณะหน้าอกของคนไข้

สามารถกำจัดก้อนเนื้อได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อซิลิโคน และไม่ทำลายเนื้อเยื่อ

อาจจะมีโรงพยาบาลหรือศูนย์ตรวจสุขภาพอยู่มากมาย


หลังผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอก ควรตรวจสุขภาพทรวงอก

СЕУЛ. КАНГНАМ ГУ, Техеран ро 125, ЗДАНИЕ DA
КЛИНИКА ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ DA
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН : +82 10-3225-7112 | E-mail : daprs.ru@gmail.com | РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: 214-14-97135
COPYRIGHT ⓒ 2020 DA PLASTIC SURGERY ALL RIGHTS RESERVED