ปรับโครงหน้าให้ สวย ได้สัดส่วน

สวยยันกระดูก DA Only!

มาแก้โครงหน้าให้ สวยกันเถอะค่ะ!

ศัลยกรรมโครงหน้า ฉบับ DA

Accessories

We started a new trend withthe kids and mom

Life Style

Daily fashion for working women is the main goal

สวยยันกระดูก DA Only!

ถ้าตัดกระดูกออกเยอะๆ จนชิดเส้นประสาท จะทำให้โครงหน้าสวยขึ้นใช่ไหมนะ?

มันไม่ใช่อย่าง นั้น

โครงหน้าที่สวยขึ้น ไม่ได้วัดจากขนาดของกระดูกที่ตัดออกไป
เคสตัวอย่างศัลยกรรมที่จำเป็นจะต้องหล่อกระดูกโครงหน้าเทียมใหม่ ที่ DA
ตัวอย่างเคสที่ตัดกระดูกใกล้เส้นประสาทมากเกินไป สัดส่วนและรูปทรงบริเวณส่วนล่างของใบหน้าผิดรูป ผลข้างเคียง คือทำให้ใบหน้าไม่ได้สัดส่วน ดูไม่เป็นธรรมชาติ ไม่สวยงาม

การผ่าตัดศัลยกรรมโครงหน้า ไม่ได้หมายความว่า การตัดกระดูกออกมากๆ จะทำให้หน้าเล็กลงมากตาม

ผ่าตัดด้วยความปราณีต

เพื่อโครงหน้าที่สวยงามได้สัดส่วน
มีการวางแผนการผ่าตัดที่ชัดเจน ผ่าตัดนำกระดูกโครงหน้าออกในปริมาณที่เหมาะสมและทำให้เส้นประสาทเสียหายน้อยที่สุด<

ผ่าตัดด้วยความปราณีต

เพื่อโครงหน้าที่สวยงามได้สัดส่วน
มีการวางแผนการผ่าตัดที่ชัดเจน ผ่าตัดนำกระดูกโครงหน้าออกในปริมาณที่เหมาะสมและทำให้เส้นประสาทเสียหายน้อยที่สุด<

ผ่าตัดด้วยความปราณีต

เพื่อโครงหน้าที่สวยงามได้สัดส่วน
มีการวางแผนการผ่าตัดที่ชัดเจน ผ่าตัดนำกระดูกโครงหน้าออกในปริมาณที่เหมาะสมและทำให้เส้นประสาทเสียหายน้อยที่สุด<

ผ่าตัดด้วยความปราณีต

เพื่อโครงหน้าที่สวยงามได้สัดส่วน
มีการวางแผนการผ่าตัดที่ชัดเจน ผ่าตัดนำกระดูกโครงหน้าออกในปริมาณที่เหมาะสมและทำให้เส้นประสาทเสียหายน้อยที่สุด<
วิธีการผ่าตัดศัลยกรรม

ตัดและปรับกระดูกกรามให้ได้สัดส่วนเหมาะสมกับสัดส่วนคาง จะทำให้สัดส่วนใบหน้าส่วนล่างดูเรียวบาง ได้รูป

ความยาวและรูปทรงของกรามและคางต้องได้สัดส่วนรับกับใบหน้า
ต้องได้รับการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโครงหน้าและขากรรไกร นอกจากจะทำให้กรามและคางเรียวบางได้รูปแล้วนั้น ต้องให้ได้สัดส่วนรับกับใบหน้า ขนาดและความยาวของกรามและคางต้องดูสวยงามเป็นธรรมชาติทาง DA ยึดถือเรื่องความเป็นธรรมชาติและความปลอดภัยเป็นสำคัญ
ความยาวและรูปทรงของกรามและคางต้องได้สัดส่วนรับกับใบหน้า
ต้องได้รับการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโครงหน้าและขากรรไกร นอกจากจะทำให้กรามและคางเรียวบางได้รูปแล้วนั้น ต้องให้ได้สัดส่วนรับกับใบหน้า ขนาดและความยาวของกรามและคางต้องดูสวยงามเป็นธรรมชาติทาง DA ยึดถือเรื่องความเป็นธรรมชาติและความปลอดภัยเป็นสำคัญ

ตัดและปรับกระดูกกรามให้ได้สัดส่วนเหมาะสมกับสัดส่วนคาง สัดส่วนใบหน้า ประกอบด้วยชั้นผิวหนัง และกล้ามเนื้อ ที่ปกคลุมกระดูกโครงหน้าเราอยู่

เพื่อรูปหน้าที่สวยงาม ได้สัดส่วน ดูเป็นธรรมชาติ หลังการผ่าตัดกระดูกโครงหน้า ต้องคำนึงถึงตำแหน่งชั้นผิวหนัง กล้ามเนื้อ รวมถึงชั้นเนื้อเยื่อต่างๆ เพื่อป้องกันผิวหนังและกล้ามเนื้อหย่อนคล้อย และลดการเกิดพังผืดและเนื้อเยื่อส่วนเกิน

ในการผ่าตัดศัลยกรรมโครงหน้า นอกจากจะต้องตัดแต่งกระดูกให้สวย เนียนเรียบแล้วนั้น ต้องคำนึงงตำแหน่งชั้นผิวหนัง กล้ามเนื้อ รวมถึงเนื้อเยื่อชั้นต่างๆด้วย เพื่อรูปหน้าที่สวยงาม ได้สัดส่วน ดูเป็นธรรมชาติ
วิธีการผ่าตัดศัลยกรรม

ตัดและปรับกระดูกกรามให้ได้สัดส่วนเหมาะสมกับสัดส่วนคาง จะทำให้สัดส่วนใบหน้าส่วนล่างดูเรียวบาง ได้รูป

ความยาวและรูปทรงของกรามและคางต้องได้สัดส่วนรับกับใบหน้า
ต้องได้รับการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโครงหน้าและขากรรไกร นอกจากจะทำให้กรามและคางเรียวบางได้รูปแล้วนั้น ต้องให้ได้สัดส่วนรับกับใบหน้า ขนาดและความยาวของกรามและคางต้องดูสวยงามเป็นธรรมชาติทาง DA ยึดถือเรื่องความเป็นธรรมชาติและความปลอดภัยเป็นสำคัญ
ความยาวและรูปทรงของกรามและคางต้องได้สัดส่วนรับกับใบหน้า
ต้องได้รับการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโครงหน้าและขากรรไกร นอกจากจะทำให้กรามและคางเรียวบางได้รูปแล้วนั้น ต้องให้ได้สัดส่วนรับกับใบหน้า ขนาดและความยาวของกรามและคางต้องดูสวยงามเป็นธรรมชาติทาง DA ยึดถือเรื่องความเป็นธรรมชาติและความปลอดภัยเป็นสำคัญ

ตัดและปรับกระดูกกรามให้ได้สัดส่วนเหมาะสมกับสัดส่วนคาง สัดส่วนใบหน้า ประกอบด้วยชั้นผิวหนัง และกล้ามเนื้อ ที่ปกคลุมกระดูกโครงหน้าเราอยู่

เพื่อรูปหน้าที่สวยงาม ได้สัดส่วน ดูเป็นธรรมชาติ หลังการผ่าตัดกระดูกโครงหน้า ต้องคำนึงถึงตำแหน่งชั้นผิวหนัง กล้ามเนื้อ รวมถึงชั้นเนื้อเยื่อต่างๆ เพื่อป้องกันผิวหนังและกล้ามเนื้อหย่อนคล้อย และลดการเกิดพังผืดและเนื้อเยื่อส่วนเกิน

ในการผ่าตัดศัลยกรรมโครงหน้า นอกจากจะต้องตัดแต่งกระดูกให้สวย เนียนเรียบแล้วนั้น ต้องคำนึงงตำแหน่งชั้นผิวหนัง กล้ามเนื้อ รวมถึงเนื้อเยื่อชั้นต่างๆด้วย เพื่อรูปหน้าที่สวยงาม ได้สัดส่วน ดูเป็นธรรมชาติ

111

111

111

aaa

aaa

123

1234

1234

STEP 01

กรีดแผลในปาก

ตรวจสอบตำแหน่งกระดูกคางและเส้นประสาท จากนั้นกรีดแผลในปากเพื่อทำการผ่าตัด

STEP 02

ตัดกระดูก

ตัดกระดูกตั้งแต่ใต้ใบหูจนถึงปลายคาง แบบ Shaping Long Curved

STEP 04

ปรับรอยต่อกระดูกกราม-คางให้เรียบ

ปรับรอยต่อกระดูกกราม-คาง ตามความเหมาะสม ใบหน้าเรียวสวย ได้รูป เมื่อมองด้านหน้าตรง

STEP 04

ปรับรอยต่อกระดูกกราม-คางให้เรียบ

ปรับรอยต่อกระดูกกราม-คาง ตามความเหมาะสม ใบหน้าเรียวสวย ได้รูป เมื่อมองด้านหน้าตรง

Travel

Discover

Winter Vacation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Why late? come sharp

วิธีการผ่าตัดศัลยกรรม

ตัดและปรับกระดูกกรามให้ได้สัดส่วนเหมาะสมกับสัดส่วนคาง จะทำให้สัดส่วนใบหน้าส่วนล่างดูเรียวบาง ได้รูป

ความสำคัญของสัดส่วน ความยาวและรูปทรงกรามและคาง
การผ่าตัดศัลยกรรมคาง
เพื่อโครงหน้าที่สวยงามได้สัดส่วน
มีการวางแผนการผ่าตัดที่ชัดเจน ผ่าตัดนำกระดูกโครงหน้าออกในปริมาณที่เหมาะสมและทำให้เส้นประสาทเสียหายน้อยที่สุด<
ความยาวและรูปทรงของกรามและคางต้องได้สัดส่วนรับกับใบหน้า
ต้องได้รับการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโครงหน้าและขากรรไกร นอกจากจะทำให้กรามและคางเรียวบางได้รูปแล้วนั้น ต้องให้ได้สัดส่วนรับกับใบหน้า ขนาดและความยาวของกรามและคางต้องดูสวยงามเป็นธรรมชาติทาง DA ยึดถือเรื่องความเป็นธรรมชาติและความปลอดภัยเป็นสำคัญ