АБДОМИНОПЛАСТИКА DA

ПЛОСКИЙ ЖИВОТ, СТРОЙНАЯ ФИГУРА!

DA PLASTIC SURGERY

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ DA?

Данная операция совместно с липосакцией даёт возможность решить проблемы обвисания кожи и мышц в области живота,
появившихся после резкого снижения веса, рождения ребенка.

При пониженной эластичности кожи удовлетворительный результат получить только с помощью липосакции невозможно,
остаются неровности тканей.

Абдоминопластика в клинике DA включает в себя равномерную липосакцию и одновременно удаляет обвисшую кожу живота.Помимо удаления излишков жира, у Вас есть возможность приобрести плоский живот и стройную фигуру.

DA PLASTIC SURGERY

АБДОМИНОПЛАСТИКА DA РЕЗУЛЬТАТ & ПРЕИМУЩЕСТВА

УДАЛЕНИЕ ЖИРА + КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

1

УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ТКАНЕЙ И РАСТЯЖЕК

2

КОРРЕКЦИЯ МЫШЦ ЖИВОТА, ПЛОСКИЙ ЖИВОТ

3

МИНИМАЛЬНЫЕ РУБЦЫ

4

DA PLASTIC SURGERY

ПОКАЗАНИЯ:

DA PLASTIC SURGERY

ПРОЦЕСС АБДОМИНОПЛАСТИКИ В КЛИНИКЕ DA

01

02

Иссечение дряблой кожи

03

04

DA PLASTIC SURGERY

Hỏi ХЭВЛИЙН МЭС ЗАСАЛ Q&A

A.

Хагалгааны дараа 5-7 хоног арьс хатуурдаг энэ нь хэвийн үзэгдэл юм. Эхэндээ хатуу болон хатуу биш хэсэг ялгарч тийм мэдрэмж төрдөг бөгөөд 1 сарын дараа зүгээр болдог.

A.

Хувцасыг хагалгааны дараа байнга өмсвөл сайн. Хагалгаанаас хойш 7 хонгийн дотор өмсөн 1 сар хүртэл тасралтгүй өмснө. Эхний 14 хоног тасралгүй, сүүлийн 14 хоног 12 цагаас дээш өмсөж байж хагалгааны үр дүнд сайнаар нөлөөлнө.

A.

Хагалгааны дараа 1-2 сар хатуурч болно. Хугацаа өнгөрөх тусам зөөлрөх ба долгион эмчилгээ хийж өгвөл илүү хурдан зөөлрөнө. Тиймээс хатуурч хавдах нь энгийн үзэгдэл учир 1-2 сар үр дүнг хүлээх хэрэгтэй.

A.

Сорви үүсэх ч дотуур хувцасны дотуур далд орох учир нүдэнд ил харагдахгүй.

DA PLASTIC SURGERY

ДИЭЙ ӨӨХ СОРУУЛАХ МЭС ЗАСАЛ